Make your own free website on Tripod.com

Apoc.JPG (27210 bytes)
Merakamkan setinggi-tinggi penghargaan & terima kasih kepada :-

Datuk Seri Panglima Hj. Hassan Alban Hj. Sandukong
Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah
selaku penaung kumpulan ini yang telah banyak memberi dorongan, sokongan moral dan material sehinggalah Kumpulan Atomic Power dapat bertahan dan berjaya sehingga ke hari ini!!!

Yang Berhormat Asmat Nungka
Ahli Parlimen Kawasan Beluran

Abang Omar Nawab

Majlis Perbandaran Sandakan

....serta para individu
yang turut membantu Kumpulan ini
memberikan sokongan moral & material
demi untuk memartabatkan muzik tanah air khususnya Sabah......

Hanya ALLAH S.W.T. sahajalah
yang dapat membalas kebaikan dan kemurnian hati anda....

Amin.

 

WB01343_.gif (599 bytes)

WB01345_.gif (616 bytes)